search england language

Na rakúskej strane Moravy sa úspešne darí obnovovať život v rieke

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi a návštevníci cyklistického chodníka popri rieke Morave si koncom leta a počas jesene mohli všimnúť stavebnú činnosť na rakúskej strane rieky. Projekt revitalizácie dolnej nivy Moravy sa dostal do ďalšej fázy. V prvej časti Rakúšania prepojili s Moravou 5,3 km starých ramien. Teraz vytvárali takmer dva km dlhé bočné rameno. Cieľom je opätovne oživiť riečnu nivu a vytvoriť jedinečnú riečnu krajinu s vzácnou flórou a faunou. 

Na rakúskej strane Moravy sa úspešne darí obnovovať život v rieke

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi a návštevníci cyklistického chodníka popri rieke Morave si koncom leta a počas jesene mohli všimnúť stavebnú činnosť na rakúskej strane rieky. Projekt revitalizácie dolnej nivy Moravy sa dostal do ďalšej fázy. V prvej časti Rakúšania prepojili s Moravou 5,3 km starých ramien. Teraz vytvárali takmer dva km dlhé bočné rameno. Cieľom je opätovne oživiť riečnu nivu a vytvoriť jedinečnú riečnu krajinu s vzácnou flórou a faunou. 


Bočné rameno Moravy pri hrade Devín.
Foto: Matthias Schickhofer

Projekt LIFE+, ktorý realizuje WWF Rakúsko v spolupráci so spoločnosťou viadonau a Dolnorakúskym rybárskym zväzom sa dostáva do druhej fázy. Cieľom je lepšie prepojiť prírodnú rezerváciu WWF Auenreservat s Moravou a zlepšiť jej zásobovanie životne dôležitou vodou. Z tohto dôvodu sa  rozvoľnia brehy, v minulosti umelo vyložené kameňmi a odstránia sa sedimenty, ktorými sú zanesené bočné ramená. Franz Steiner, projektový manažér spoločnosti viadonau, ktorá je zodpovedná za správu Moravy v Rakúsku uvádza: „Južne od Marcheggu v oblasti Lange Luss vzniká nové, približne dva km dlhé bočné rameno, ktoré bolo pri regulácii Moravy v 20. storočí odpojené a odvtedy bolo úplne zanesené. Okrem toho sa prehĺbi ďalšie existujúce bočné rameno, aby sa tu dlhšie udržala voda.“

Príroda sa vracia
V prvej fáze projektu (leto 2017 - jar 2018) došlo k opätovnému napojeniu 5,3 km bočných ramien. Michael Stelzhammer, projektový manažér WWF Rakúsko vysvetľuje: „príroda si tu už po niekoľkých mesiacoch opäť zabrala svoje miesto. Vznikajú strmé piesočné brehy, ktoré poskytujú domov pre vzácne druhy, ako napríklad kalužiak obyčajný alebo rybárik. To, že sa sem tak rýchle vracajú, považujeme za veľký úspech.” Aj rybia fauna prijíma veľmi dobre nové neresiská a škôlky. V plytkej vode s nízkym prietokom môžu mladé ryby bezpečne rásť, pretože dravé ryby sa tam kvôli nedostatočnej hĺbke nedostanú. Počas prvých prieskumov expertov z WWF boli v bočných ramenách objavené aj rôzne druhy mušlí, napríklad vzácne a prísne chránené korýtko riečne. Ochrancovia prírody sú obzvlášť hrdí na návrat blatničky vodnej. Táto malá, nenápadná rastlina je indikátorom úspešnej obnovy rieky. Potrebuje dynamické rieky, kde sa vytvárajú prirodzené bahnisté brehy a plytké piesčiny. Objavenie blatničky ukazuje, že realizované opatrenia sú úspešné.

Vráťme život do riek

“WWF Slovensko víta otváranie ramien Moravy na rakúskom území. Morava je hraničná rieka. Pokiaľ chceme rieke vrátiť život, je zmysluplné uvažovať o podobných opatreniach aj na slovenskej strane rieky,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. Je to podľa nej jedinečná ukážka toho, ako môžu krajiny pristupovať k svojim riekam a cieliť vodohospodárske zásahy aj na vytvorenie prostredia pre návrat ohrozených druhov. U nás zatiaľ poznáme predovšetkým vodohospodárske zásahy smerujúce k úprave korýt v mene protipovodňových opatrení. Svedkami takých zásahov sme boli naposledy v lete, v prípade poslednej slovenskej divočiacej rieky Belej.

„Európska komisia v súčasnosti prehodnocuje účinnosť Rámcovej  smernice o vode a už sa ozývajú hlasy, aby sa smernica zmiernila. Európske ochranárske organizácie preto spustili kampaň #ProtectWater za jej zachovanie v rovnako prísnej podobe ako dnes a apelujú na členské krajiny, aby dôsledne uplatňovali požiadavky smernice v praxi. Verejnosť nás stále môže podporiť podpisom a pridať sa k viac ako 140-tisícom Európanom, ktorí už lepšiu ochranu vôd podporili,“ hovorí Miroslava Plassmann. Opatrenia na obnovu života v rieke Morava sa dejú práve v duchu smernice, ktorá okrem iného zaväzuje členské krajiny EÚ zabezpečiť zlepšenie ekologického stavu svojich riek.
 

Prírodná rezervácia WWF Auenreservat

Prírodná rezervácia v Marcheggu, kde  dochádza k realizácii obnovných opatrení je už od 70-tych rokov prísne chráneným prírodným územím. Príroda tu má prednosť a človek je len pozorovateľom. V oblasti Moravy a Dyje žije vyše 500 chránených druhov, z toho asi 100 našlo v Rakúsku často svoje posledné útočisko. „Staré stromy tu môžu dôstojne starnúť a umierať a sú ponechávané v prírode. To, čo z pohľadu človeka vyzerá často ako „neupratané“, je pre funkčný ekosystém nevyhnutné. Mŕtve drevo poskytuje v prírodnej krajine zdroj živín a ochranu pre celý rad druhov zvierat a rastlín, ktorý im vo veľkej miere v našej upratanej kultúrnej krajine chýba,“ dodáva Stelzhammer. V rámci projektu v blízkosti obce Marchegg napríklad obnovili dve bočné ramená, z ktorých jedno už nebolo ani viditeľné, záznam o ňom bol len v historických mapách.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

Zdroj titulnej fotografie: viadonau youtube.com

 

06.12.2018 21:30