search england language

"Zaži čisté rieky – Clean Rivers Experience", Slovensko!

Aktívny prístup k ochrane životného prostredia a zdravia vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

"Zaži čisté rieky – Clean Rivers Experience", Slovensko!

Aktívny prístup k ochrane životného prostredia a zdravia vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

Brehom Dunaja, Hronu, Váhu, Nitry, Ipeľ, Parnej, Žitavy, Laborca a ďalších vodných tokov na Slovensku sa budúci víkend piatok 04., sobotu 05. a v nedeľu 06. júna 2021 dostane zvýšená starostlivosť.

V rámci celosvetovej iniciatívy River Cleanup k svetovému dňu životného prostredia a k svetovému dňu oceánov túto aktivitu na Slovensko priniesli organizátorky medzinárodného projektu Zaži čisté rieky – Clean Rivers Experience.
Aktívne spájajú rôzne disciplíny a prístupy, aby posunuli Slovensko k ekologickej zodpovednosti a inšpirovali ľudí k udržateľnému spôsobu života. Po tom, ako s pomocou vyše 400 dobrovoľníkov im podarilo po celom Slovensku očistiť brehy riek od viacej ako 20 ton odpadu, sa  zamerajú aj tento rok na vodné toky a rieky po celom Slovensku. K aktivite pod spoločným názvom s "Zaži čisté rieky” sa pridajú skupiny dobrovoľníkov z rôznych regiónov Slovenska. 


Aktivitu organizuje nezisková organizácia Human Health Institute n.o. - Inštitút pre ľudské zdravie (HHI) podporou jednotlivých obcí a miest, v rámci myšlienky Žiť vedomo, pod vedením zakladateľky inštitútu HHI, aktivistky zameranej na podporu a ochranu zdravia a životného prostredia, PhDr. Eriky Jung, MBA, environmentálnej špecialistky a projektovej manažérky Mgr. Lucie Olívie Ďurčovej a koordinátorov z jednotlivých zapojených lokalít. Spoločne tak podporia globálne ekologické hnutie na lokálnej úrovni. Nad aktivitou prevzali záštitu primátor hlavného mesta Bratislava Ing. arch. Matúš Vallo a primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Poláček.

V Bratislave je spoluorganizátorom Asociácia bratislavských vodáckych klubov zastúpená prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc, v rámci svojej tradičnej každoročnej akcie Upratovanie bratislavských brehov.


“Budúci víkend zahajujeme priamu akciu, ktorej cieľom je očistiť naše životné prostredie, ale aj seba samých. Zažite čisté rieky - Clean Rivers Experience doprajte si zážitok zo spoločného poznávania a čistenia životného prostredia, ktoré je aj Vašou vzácnou súčasťou,” vyzývajú organizátorky k účasti a uvedomeniu si významu ochrany prírody a hlavne našich vzácnych vôd. “ Stretávame sa v piatok 04.06, v sobotu 05.06 a v nedeľu 06. júna v blízkosti vodných tokov a vodných plôch vo viacerých mestách na Slovensku (Bratislava, Trnava, Budmerice, Modra, Spišská Nová Ves, Galanta, Červeník, Šaľa, Komárno, Marcelová, Trnava, Trenčín, Trstice, Prievidza, Košice, Snina, Púchov, Kalonda, Zvolen...). Z hygienických dôvodov prosíme každého zabezpečiť si rukavice a pevné vrece alebo tašku na zber odpadu a tiež vlastnú fľašu s vodou.”


Počas prechádzky budú účastníci môcť intenzívne precítiť prírodné prostredie. Vyzbieraním odpadu, ktorý pri objavovaní lokality nájdu, tiež podporia ochranu nenahraditeľného prírodného bohatstva, našich vodných zdrojov. Týmto spôsobom tiež prispejú k zachovaniu cenných prírodných biotopov a najviac ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré Slovensko má.

Aktivitu na Slovensku v rámci celosvetového podujatia organizácie “River Cleanup” na čistenie a ochranu riek pod vedením organizácie Human Health Institute n.o. - Inštitút pre ľudské zdravie. podporili aj mestá Bratislava, Budmerice, Červeník, Donovaly, Galanta, Komárno (SR) - Komárom (HU), Kalonda, Košice, Marcelová, Modra, Prievidza, Púchov, Strážske, Spišká Nová Ves, Šaľa, Trnava, Trstice, Trenčín, Zvolen a zabezpečia odvoz vyzbieraného komunálneho odpadu a poskytnú koordinátorom v jendotlivých mestách technické zabezpečenie, ktoré zahŕňa rukavice, vrecia na odpad a mediálnu podporu, s cieľom zvýšenia účasti dobrovoľníkov na podujatí v jednotlivých mestách a obciach.


Zoznam aktivít:

6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky Bratislava -Vodácky areál Zemník
6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky Bratislava - Karloveská zátoka
6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky Bratislava - Vlčie Hrdlo - Lodenica AŠK Inter
6. Júna 2021 Bratislava Zaži čisté rieky Bratislava - Petržalka Lido - VK Dunajčík
5. Júna 2021 Červeník Zaži čisté rieky Červeník
6. Júna 2021 Budmerice Zaži čisté rieky Budmerice
5. Júna 2021 Galanta Zaži čisté rieky Galanta
4. Júna 2021 Donovaly Zaži čisté rieky Donovaly - OU Donovaly
5. Júna 2021 Kalonda Zaži čisté rieky - Ipeľ - Kalonda
4. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - Rozmarínka
4. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - Pohraničná
5. Júna 2021 Komárno Zaži čisté rieky Komárno - tiszta folyókért Komárom
6. Júna 2021 Košice Zaži čisté rieky Košice
4. Júna 2021 Košice KVP Zaži čisté rieky Košice KVP
4. Júna 2021 Marcelová Zaži čisté rieky Marcelová
6. Júna 2021 Modra Zaži čisté rieky Modra
6. Júna 2021 Púchov Zaži čisté rieky Púchov
5. Júna 2021 Prievidza Zaži čisté rieky Prievidza
6. Júna 2021 Strážske Zaži čisté rieky Strážske
4. Júna 2021 Spišská Nová Ves Zaži čisté rieky - Spišská Nová Ves
6. Júna 2021 Šaľa Zaži čisté rieky Šaľa
5. Júna 2021 Trnava Zaži čisté rieky Trnava
4. Júna 2021 Trenčín Zaži čisté rieky Trenčín
5. Júna 2021 Zvolen Zaži čisté rieky Zvolen

Ďalšie informácie: https://www.hhi.institute/sk/aktuality/zazi-ciste-rieky-slovensko-2021

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

Zdroj fotografii: archív Human Health Institute n.o. - Inštitút pre ľudské zdravie (HHI)

29.05.2021 12:41