search england language

Žijem v blízkosti šeliem. Patria do prírody. Hovoria Európania vo video kampani.

Príbehy spolužitia je video kampaň, ktorú dnes spúšťa WWF spolu s partnermi v rámci projektu LIFE EuroLargeCarnivores.

Žijem v blízkosti šeliem. Patria do prírody. Hovoria Európania vo video kampani.

Príbehy spolužitia je video kampaň, ktorú dnes spúšťa WWF spolu s partnermi v rámci projektu LIFE EuroLargeCarnivores.

Kampaň hovorí o živote v blízkosti európskych veľkých šeliem  - vlk, medveď, rys a rosomák. V sérií videí sa o názor a skúsenosti delia farmári, turisti, ochrancovia zvierat či poľovníci z Fínska, Nórska, Nemecka, Francúzska, Slovenska, Talianska, Španielska, Portugalska, Poľska, Rakúska i Maďarska. 

„Spolužitie ľudí a divokých zvierat je možné, ak sú ľudia otvorení učiť sa zo skúseností iných. A práve naša video séria prináša skúsenosti obyvateľov z celého európskeho kontinentu, ktorí si našli cesty ako so šelmami existovať. Dúfame, že budú inšpiráciou pre ďalších ľudí, pretože to je našim cieľom – vzájomná výmena dobrých riešení,“ hovorí Jerguš Tesák, ktorý má vo WWF Slovensko na starosti práve spolužitie so šelmami a projekt LIFE EuroLargeCarnivores.

Farmári vo videách hovoria o skúsenostiach s útokmi vlkov na dobytok, no zároveň si uvedomujú prínos šeliem pre prírodu a vlastnú zodpovednosť za ochranu stád. S tou by im mal byť nápomocný i štát, cez fungujúcu schému kompenzácií škôd a podporu preventívnych opatrení. A to sú najmä elektrické ohradníky či strážne psy. „Áno, sú tu veľké šelmy, ale nemám strach. Naopak, som rada, že môžem žiť v krajine, kde ešte žijú divoké zvieratá,“ hovorí farmárka Tamara Tesáková zo Slovenska. A nemecký farmár Swen Keller dodáva: “elektrické ohradníky sú kľúčom k udržaniu vlka od stáda a strážne psy ochranu ešte zlepšia. Strážia si teritórium, sú v pohotovosti 365 dní, nepotrebujú baterky či výmenu súčiastok, len si robia svoju prácu. Ak by sme všetci chránili svoje stáda, vlk by sa naučil, že dobytok nie je ľahkou korisťou a zameral by sa na iné druhy.“
Poľovník Ondrej Galko sprostredkúva pohľad poľovníka, ktorý kedysi rysov, vlkov či líšky lovil, no dnes sa podieľa na ich monitoringu a sčítavaní. „Mám pár krásnych záberov z fotopascí, napríklad rysicu s mláďatami. Tie zábery mi nahrádzajú trofej a zviera nemusí zomrieť.“
 

Ďalší ľudia vidia v prítomnosti šeliem i ekonomickú príležitosť pre región či podnikanie. Yannick Lamazou, pastier z francúzskych Pyrenejí hovorí, že odkedy pasie ovce v národnom parku, kde žijú medvede, má jeho syr na sebe otlačok medvedej laby. A to pomáha obchodu. Aj Slovenka Ivana Resutíková, sprievodkyňa po divočine hovorí, že si uvedomuje obavy ľudí, no „šelmy sú esenciou divočiny a sú príležitosťou pre rozvoj turizmu, programy pozorovania divokej prírody a environmentálne vzdelávanie.

V Európe dnes podľa posledných oficiálnych údajov žije asi 17-tisíc vlkov, 17-tisíc medveďov, 9-tisíc rysov a 1250 rosomákov. Šelmy sa postupne vracajú i do oblastí, kde boli v posledných storočiach vyhubené. Zároveň s rozvojom osídlenia a rastúcim množstvom ľudských aktivít v prírode, tak môže dochádzať k stretnutiam. Projekt LIFE EuroLargeCarnivores má cieľ podporiť vzájomné spolunažívanie a výmenu skúseností medzi farmármi, obyvateľmi z regiónov, kde sa šelmy vyskytujú a ďalšími ľuďmi, ktorých téma zaujíma.

Projekt LIFE EuroLargeCarnivores je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu LIFE. Jeho cieľom je vytvoriť platformu na výmenu príkladov dobrej praxe a cezhraničnú výmenu skúsenosti so spolužitím so šelmami medzi rôznymi zainteresovanými skupinami ľudí. Projekt sa venuje i témam ako monitoring šeliem, zmierňovanie konfliktov, predchádzanie škodám, obavy o bezpečnosť, dlhodobé dopady na poľnohospodárstvo a poľovníctvo, manažment šeliem i nové ekonomické príležitosti z prítomnosti šeliem v divokej prírode. Na projekte spolupracuje viac ako 16 krajín.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi a inšpirujte ľudí vo svojom okolí. 
Nezabudnite sledovať náš facebook a instagram kde budú pribúdať ďalšie príspevky či zaujímavé články a samozrejme si kliknite aj na náš YouTube kanál.

 

 

Zdroj: http://slovakia.panda.org/, youtube.com WWF Slovakia, zdroj titulnej fotografie: pixabay.com

17.02.2020 22:22